سخن روز /
اداره شهرستان ابهر

عنوان اداره

ریاست اداره

شرکت های تعاونی روستایی

شرکت های تعاونی زنان

شرکت های تعاونی کشاورزی

اتحادیه تعاونی شهرستان

شرکت تعاونی تولید

 

شهرستان ابهر

آقای مهدیخانی

11 واحد

1 واحد

6 واحد

1 واحد

1 واحد

تاریخ به روز رسانی:
2020/11/16
تعداد بازدید:
1397
Powered by DorsaPortal