سخن روز /


Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلی زنجانمنو اصلی زنجان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
معرفی استان
تاریخچه و سیر تکاملی تعاون
هدف و ظرفیت های قانونی
وظایف و ماموریت های سازمان
فعالیت ها و برنامه های سازمان
اساس نامه سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار اداری</span>ساختار اداری
نمودار تشکیلاتی استان
Collapse مدیر استانمدیر استان
معرفی مدیر
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
مسئول حراست
مسئول روابط عمومی
مسئول آمار و برنامه ریزی
مسئول ساماندهی امور تشکلها زنان روستایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت امور فنی و بازرگانی</span>معاونت امور فنی و بازرگانی
اداره بازرگانی و بازاریابی
اداره خدمات فنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت توسعه مدیریت و منابع</span>معاونت توسعه مدیریت و منابع
اداره امور عمومی
امور فناوری اطلاعات
امور مالی
امور حقوقی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت توسعه تعاونیها،تشکلهاو نظام های بهره برداری</span>معاونت توسعه تعاونیها،تشکلهاو نظام های بهره برداری
اداره توسعه و آموزش
اداره امور تشکلها و نظام های بهره برداری
اداره حسابرسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعاونی های تحت پوشش</span>تعاونی های تحت پوشش
تعاونی های روستایی
تعاونی های کشاورزی
تعاونی های زنان روستایی
تعاونی های تولید
اتاق فکر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ادارات شهرستانهای تابعه </span>ادارات شهرستانهای تابعه
اداره شهرستان زنجان
اداره شهرستان ابهر
اداره شهرستان خدابنده
اداره شهرستان خرمدره
اداره شهرستان طارم
اداره شهرستان ایجرود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباطات مردمی</span>ارتباطات مردمی
ارتباط با ما
سامانه ارتباط مردمی
پرسش های متداول
نظرسنجی
میز خدمتPowered by DorsaPortal